Om verkstadsbolaget

Vision

Vi skall vara en leverantör för tillverkande industri där våra kunder ska kunna se oss som en del av sin egen verksamhet. Med långsiktigt engagemang skall vi hjälpa våra kunder till en störningsfri och effektiv tillverkning.

Affärsidé

Med kundanpassade lösningar skall vi leverera utrustning som borgar för säkerhet, driftsäkerhet och effektivitet till våra kunder. Vår leveransförmåga leder till framgång, förtroende och nya affärer.

VÅR HISTORIA

Historia

1979 Bröderna Fransson beslutar sig för att starta eget. Verksamheten startas utanför Säffle tätort.

1994 Rurek AB, ett närstående bolag, förvärvas och integreras.

1996 Verksamheten bygger ut lokalerna.

2002 Evert Andrén går in med 50 procent ägarandel. Verksamheten flyttar till nyförvärvad fastighet på Säterivägen.

2003 Aspervall Instrument AB förvärvas, som dotterbolag.

2006 Evert Andrén ökar till 100 procent ägarandel. Helintegrerat affärssystem (Monitor) installeras. Aspervall Instrument AB avyttras.

2007 Ytterligare CNC-maskiner för skärande bearbetning anskaffas.

2009 Ny laserskärmaskin inklusive automatlager för plåt. Ny lagerhall uppförs. ISO-certifiering enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004.

2010 Mätrum uppförs, med koordinatmätmaskin och mätarm. Travers och bandsågsautomat installeras.

2012 Ytterligare investeringar i en fleropp. samt två svarvar.

2013 Utökning av ISO-certifikat för svetsning och stålbyggnation ISO 3834-2 samt SS-EN 1090
Konstruktionsverksamhet certifieras in i ISO 9000.

2018 Byggstart för utökning av kontorsdelen, ytterligare fokus på anläggningsleveranser.

2019 Henrik Lindblom och Lars Hartman tar över verksamheten som nya ägare.

2020 Investering av ny HAAS vertikal CNC-fleroperationsmaskin.

2021 Investering i ytterligare en HAAS CNC-fleroperationsmaskin.

2022 Företaget vinner första exportordern med automation för träindustri till Kalifornien USA.

2023 Verksamheten flyttar in i utbyggd Verkstad på ytterligare 1 600m², en karusellsvarv, en bäddfräs och en 5-axlig fleroperationsmaskin installeras.

KVALITET OCH MILJÖ

Kvalitet och miljö

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Med kunden i centrum förbättrar vi oss ständigt för att bli allt effektivare.
Kunnighet och motivation är viktiga drivkrafter för att uppnå och helst överträffa våra kunders förväntningar.

Detta innebär att vi ska:

 • uppfylla specificerade krav är vårt grundläggande åtagande.
 • leverera i tid.
 • utveckla och motivera våra medarbetare.
 • systematiskt analysera och korrigera avvikelser.

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med kvalitet och miljö, hör gärna av dig till oss. >>

Kvalitetspolicy

Säffle Verkstadsbolag AB har som övergripande mål att vara en konkurrenskraftig leverantör av verkstadstjänster.

Vi ska tillverka och leverera varor och tjänster — med rätt kvalitet och i rätt tid — enligt gällande överenskommelse med kunden.

Vi ska säkerställa att vi förstår kundens behov, och genom kontinuerlig dialog anpassa och förbättra stöd, kvalitet och leveranssäkerhet för varje kund.

Vi ska ha en systematisk uppföljning av våra kvalitetsmål, och en ständigt pågående översyn och förbättring av vårt arbetssätt.

Miljöpolicy 

Miljöarbetet ska utgöra en naturlig del av vår förbättringsverksamhet, som alla anställda är involverade i.

Vi ska på ett medvetet och planerat sätt söka lösningar som innebär minskad miljöbelastning, energi- och resursförbrukning – såväl internt som externt.

Vi kommer att följa den miljölagstiftning som finns, och tillmötesgå de krav som våra kunder ställer på oss inom miljöområdet, så att vi fortsatt kan vara en trygg och säker leverantör för våra kunder.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

HMS-policy

Vi på Säffle Verkstadsbolag tar ansvar för att alltid arbeta på ett sådant sätt att vi skyddar vår hälsa, förebygger olyckor och skyddar miljön. Arbetet med hälsa, miljö och säkerhet ingår som en integrerad del i alla företagets processer och i arbetet med ständiga förbättringar.

Långsiktigt mål

Vi eftersträvar 0 antal olyckor och tillbud.

HMS strategi

 • Alltid prioritera HMS i produktion, och vid planering för tillverkning av nya produkter och servicearbeten.
 • Ha god kännedom om lagar och förordningar som styr vårt arbete, och se till att de följs.
  Ständigt sträva efter förbättringar i vårt dagliga arbete som skyddar vår hälsa och miljö och förebygger olyckor.
 • Förebygga olyckor, arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar så att vi får så låg sjukfrånvaro som möjligt.
 • Ha en drog- och rökfri arbetsplats.
 • Alltid ha HMS i fokus genom att följa upp HMS-frågor i våra dagliga arbetsrutiner, i 5S-arbetet, förbättringsarbeten och möten.
 • Vi ska på ett medvetet och planerat sätt söka lösningar som innebär minskad miljöbelastning, energi- och resursförbrukning – såväl internt som externt.